+38 (096) 203-03-03
+38 (099) 203-03-03

Політика конфіденційності

Справжня політика конфіденційності і обробки персональних даних регулює порядок обробки та використання персональних та інших даних сайту Медичний центр «Олівія» (далі – Оператор). Чинна редакція цієї Політики конфіденційності, постійно доступна для ознайомлення, і розміщена в мережі Інтернет за адресою: olivia.zp.uaПередаючи Оператору персональні і інші дані за допомогою Сайту, Користувач підтверджує свою згоду на використання зазначених даних на умовах, викладених в цій Політиці конфіденційності.Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності, він зобов’язаний припинити використання Сайту.Безумовним акцептом цієї Політики конфіденційності є початок використання Сайту Користувачем.

1.ТЕРМІНИ
1.1. Сайт – сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою olivia.zp.ua
Всі виключні права на Сайт і його окремі елементи (включаючи програмне забезпечення, дизайн) належать Оператору в повному обсязі. Передача виключних прав Користувачеві не є предметом цієї Політики конфіденційності.
1.2. Користувач – особа яка використовує Сайт.
1.3. Законодавство – чинне законодавство України.
1.4. Персональні дані – персональні дані Користувача, які Користувач надає самостійно при реєстрації або в процесі використання функціоналу сайту.
1.5. Дані – інші дані про Користувача (не входять в поняття Персональних даних).
1.6. Реєстрація – заповнення Користувачем Реєстраційної форми, розташованої на Сайті, шляхом вказівки необхідних відомостей і відправки сканованих документів.
1.7. Реєстраційна форма – форма, розташована на Сайті, яку Користувач повинен заповнити для можливості використання сайту в повному обсязі.
1.8. Послуга (и) – послуги, що надаються Оператором на підставі угоди.

2. ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1. Оператор збирає та зберігає лише ті Персональні дані, які необхідні для надання Послуг Оператором та взаємодії з Користувачем.
2.2. Персональні дані можуть використовуватися в таких цілях:
2.2.1 надання Послуг Користувачеві;
2.2.2 ідентифікація Користувача;
2.2.3 взаємодія з Користувачем;
2.2.4 направлення Користувачеві рекламних матеріалів, інформації та запитів;
2.2.5 проведення статистичних та інших досліджень;
2.3. Оператор у тому числі обробляє такі дані:
2.3.1 прізвище, ім’я та по батькові;
2.3.2 адресу електронної пошти;
2.3.3 номер телефону (зокрема мобільного).
2.4. Користувачеві забороняється вказувати на Сайті персональні дані третіх осіб (за винятком умови представлення інтересів цих осіб, маючи документальне підтвердження третіх осіб на здійснення таких дій).

3. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДАНИХ
3.1. Оператор зобов’язується використовувати Персональні дані відповідно до Закону України «Про персональні дані» та внутрішніх документів Оператора.
3.2. Щодо Персональних даних та інших Даних Користувача зберігається їхня конфіденційність, крім випадків, коли зазначені дані є загальнодоступними.
3.3. Оператор має право зберігати архівну копію персональних даних.
Оператор має право зберігати Персональні дані та Дані на серверах поза територією України.
3.4. Оператор має право передавати Персональні дані та Дані Користувача без згоди Користувача наступним особам:
3.4.1 державним органам, у тому числі органам дізнання та слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом;
3.4.2 в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.
3.5. Оператор має право передавати Персональні дані та Дані третім особам, які не вказані в п.3.4. цієї Політики конфіденційності, у таких випадках:
3.5.1 Користувач висловив свою згоду на такі дії;
3.5.2 передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або надання Послуг Користувачеві;
3.6. Оператор здійснює автоматизовану обробку Персональних даних та Даних.

4. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Оператор здійснює належний захист Персональних та інших даних відповідно до Закону та вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту Персональних даних.
4.2. Застосовувані заходи захисту у тому числі дозволяють захистити Персональні дані від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з ними третіх осіб.

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Оператором, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право Республіки Казахстан.
5.2. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства за місцем реєстрації Оператора.
Перед зверненням до суду Користувач повинен дотриматися обов’язкового до судового порядку та направити Оператору відповідну претензію письмово. Строк відповіді на претензію становить 30 (тридцять) робочих днів.
5.3. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень Політики конфіденційності будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень Політики конфіденційності.
5.4. Оператор має право будь-якої миті змінювати Політику конфіденційності (повністю або в частині) в односторонньому порядку без попереднього погодження з Користувачем. Усі зміни набирають чинності з моменту її розміщення на Сайті.
5.5. Користувач зобов’язується самостійно стежити за змінами політики конфіденційності шляхом ознайомлення з актуальною редакцією.
5.6. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти електронною поштою: info@olivia.zp.ua або за телефонами: +38 (096) 203-03-03; +38 (099) 203-03-03